Studenti fl-MCAST

Studenti fl-MCAST, holqu zewg softwares biex jintużaw f'siti storici u fl-iskejjel

Zewg zghazagh, studenti fl-MCAST, holqu zewg softwares li wara li jitlesta l-irfinar necessarju, jkunu jistghu jibdew jintuzaw f'siti storici u fl-iskejjel, rispettivament.Il-gurnalista Bryony Bartolo tkellmet ma dawn iz-zghazagh li ma ONE News tkellmu dwar din l-inizjattiva, li hija ukoll parti mit-tezi taghhom